Undervisningsmateriale, Det var ikke planen at købe kålroer, Anders Haahr Rasmussen, Lars Emil Foder, Fabelagtigheder, Ida Monrad Graunbøl, Menneskedyret
Inspirationsmateriale til undervisere

Undervisningsmateriale

Forlaget har udarbejdet dette gratis inspirationskatalog, som kan benyttes direkte i undervisningen. Undervisningsmaterialet er rettet mod udskolingen, gymnasier og videregående uddannelser, men kan også sagtens bruges af fx litteraturformidlere på biblioteker. Nederst kan du læse et uddrag fra materialet, “Inspiration til tværfaglige forløb (AT og SRP)”

Undervisningsmaterialet giver introduktion til værkerne og relevante undervisningsspørgsmål samt tilbudspriser ved køb af klassesæt. Det er primært rettet mod danskundervisningen, men flere af værkerne er oplagte til at indgå i tværfaglige forløb.

Værkerne i undervisningsmaterialet

De præsenterede værker er Lars Emil Foder Fabelagtigheder, Ida Monrad Graunbøl Menneskedyret, Anders Haahr Rasmussen Det var ikke planen at købe kålroer, Carsten René Nielsens Enogfyrre ting, Viggo Bjerring QWERTY, Cecilie Lolk Hjort Sputnik 2L.E.F. & De Langsomme Lyn Natatlas, antologierne OEHL #1 og #2 og Hillerøds uendelige historierUdarbejdet af forlaget og med hjælp fra Ida Monrad Graunbøl.

Download undervisningsmaterialet her:

Kontakt forlaget for bestilling på: forlaget@ekbatana.dk

Inspiration til tværfaglige forløb (AT og SRP)

Forlagets profil er at udgive genrelegende værker, som får læserens blik til at åbne sig for nye dimensioner i verden. Det er derfor oplagt at bruge flere af værkerne til tværfaglige forløb i gymnasiet.

Fabelagtigheder af Lars Emil Foder – dansk, filosofi og samfundsfag

Hvilke filosofiske anskuelser/ideer kommer til udtryk i Fabelagtigheder? Tag fx udgangspunkt i ”Den berømte Sisyfos” (eksistentialisme), ”Legen” (eksistensfilosofi), ”Den sidste publikummer” (samtidskritik), ”Hen over himlen” (sprogfilosofi), ”Den første vittighed” (menneskets væsen), ”Det store billede” (hermeneutik/metafysikkritik) og ”Lykkelig 1 & 2” (det gode liv). Flere af teksterne forholder sig til sociale medier og mediering, fx ”Den sidste publikummer”, ”Det store billede”, ”Den berømte Sisyfos” og ”Løftet”.

Det var ikke planen at købe kålroer af Anders Haahr Rasmussen – dansk, engelsk og samfundsfag

Romanen foregår i Brooklyn, USA, og kan derfor oplagt kobles med moderne amerikansk kultur og politik. I samfundsfag kan romanen sættes i relation til klima, miljø og vegetarisme, og det kan diskuteres, hvorvidt vi kan gøre en forskel som enkeltindivider, og hvad udfordringerne er. Et andet tema i romanen er køn, kropsforståelse og sex, hvor hovedpersonen Amanda har en overkontrolleret tilgang til bl.a. mad og træning og kæmper med at være i et forhold.

Menneskedyret af Ida Monrad Graunbøl – dansk, biologi og samfundsfag

Hvilke biologiske økokatastrofer må vi mennesker tage stilling til i dag, som diskuteres i digtromanen? Romanen arbejder meget bevidst med relationen mellem mennesker og dyr/natur, og der optræder flere breve fra f.eks. havet og luften. Læs brevet fra jorden s. 34, brevet fra luften s. 105 og brevet fra havet s. 162 og overvej, hvad brevene vil sige til menneskeheden. Hvilke forskelle er der mellem mennesker og dyr, og på hvilke måder er vi som mennesker uafværgeligt afhængige af naturen?

Sputnik 2 af Cecilie Lolk Hjort – dansk, biologi og samfundsfag

Sputnik 2 er et poetisk leksikon, hvilket vil sige, at bogen både trækker på en videnskabelig og en poetisk tilgang til verden. Hvilke træk er der i bogen, som knytter sig til videnskaben, og hvor kan man se de poetiske træk? Tag en af teksterne om Arter, fx ”Sild”, og diskuter, hvad der er ”sandt” og hvad der er ”falsk”. Hvad gør det ved vores forståelse af verden? Diskuter hvad forskellen er på ”fake news” og fiktion.

Natatlas af Lars Emil Foder – dansk, musik og billedkunst

Natatlas rummer sange, digte og grafik/indlagte genstande. Eleverne kan analysere sangene i musik, samtidig med at man i dansk og billedkunst undersøger det sproglige og kunstneriske udtryk, bl.a. collagestilen. Hvordan spiller de tre kunstarter sammen i værkets udtryk? Lav fx et projekt, hvor eleverne i grupper skal skrive en sang og illustrere den grafisk, som evt. til slut kan samles i et fællesværk.

Hillerøds uendelige historier – dansk, musik og billedkunst

Bogen er et egnsportræt i sange, historier og fotos. Diskuter de forskellige udtryksformer og fotografiske teknikker (bl.a. collage og billedmanipulation), og lav fx et projekt, hvor eleverne selv skal skrive en historie eller sang om deres by og illustrere det med fotos. Projektet kan ende ud i et samlet fællesværk.