Kulturen på p1, Mikrofest, Ekbátana, Christel Sunesen